O Concello de Frades celebrará este venres 13 de maio a súa sesión plenaria ordinaria, que terá lugar ás 13:30 horas no salón de plenos de acordo coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación da acta do pleno anterior
  2. Dación de conta de decretos
  3. Solicitude de subvención do obradoiro de emprego "Brañas do Illó-Río Samo V", ratificación do convenio cos concellos de Ordes e Mesía
  4. Mocións
  5. Informes
  6. Rogos e preguntas