O Concello de Frades fai pública a resolución da Alcaldía pola que se aproba a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 3 peóns/peoas forestais. As persoas interesadas dispoñen dun prazo de 2 días hábiltes, a contar desde o día seguinte á súa publicación, para poder presentar emendas.