O Concello de Frades vén de convocar un procedemento selectivo para a contratación dun peón forestal e un axudante de xardineiro por un período de 6 meses conforme ás seguintes BASES, publicadas no BOP do luns 6 de marzo de 2023.

- 13/03/2023: Aprobación da lista provisional e definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo. Preme aquí.

- 14/03/2023: Acta da comisión avaliadora do proceso selectivo. Preme aquí.