Comisión informativa de Facenda e Especial de Contas

D. Manuel Ferreiro Marzoa

D. Manuel Ferreiro Marzoa

Presidente

Grupo político: PP

Contactar

Grupo político:

D. Jesús Francos Sánchez

D. Jesús Francos Sánchez

Grupo político: PP

Contactar
D. Juan Carlos Portos Bra

D. Juan Carlos Portos Bra

Grupo político: PP

Contactar
Enrique Astray Otero

Enrique Astray Otero

Grupo político: PSdeG-PSOE

Ana María Rodriguez Suárez

Ana María Rodriguez Suárez

Grupo político: PSdeG-PSOE

Belén Pazos González

Belén Pazos González

Grupo político: BNG

Comisión informativa do Plan Xeral de Ordenación Municipal

D. Roberto Rey Martínez

D. Roberto Rey Martínez

Presidente

Grupo político: PP

Contactar

Grupo político:

D. Jesús Francos Sánchez

D. Jesús Francos Sánchez

Grupo político: PP

Contactar
D. Juan Carlos Portos Bra

D. Juan Carlos Portos Bra

Grupo político: PP

Contactar
Enrique Astray Otero

Enrique Astray Otero

Grupo político: PSdeG-PSOE

Ana María Rodriguez Suárez

Ana María Rodriguez Suárez

Grupo político: PSdeG-PSOE

Belén Pazos González

Belén Pazos González

Grupo político: BNG