Comisión informativa de Facenda e Especial de Contas

D. Manuel Ferreiro Marzoa

D. Manuel Ferreiro Marzoa

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
D. Óscar Botana Rúa

D. Óscar Botana Rúa

Grupo político: PP

Contactar
D. Jesús Francos Sánchez

D. Jesús Francos Sánchez

Grupo político: PP

Contactar
D. Juan Carlos Portos Bra

D. Juan Carlos Portos Bra

Grupo político: PP

Contactar
Enrique Astray Otero

Enrique Astray Otero

Grupo político: PSdeG-PSOE

Aurelio Garea Portos

Aurelio Garea Portos

Grupo político: PSdeG-PSOE

Manuel Míguez Villaverde

Manuel Míguez Villaverde

Grupo político: BNG

Comisión informativa do Plan Xeral de Ordenación Municipal

D. Roberto Rey Martínez

D. Roberto Rey Martínez

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
D. Óscar Botana Rúa

D. Óscar Botana Rúa

Grupo político: PP

Contactar
D. Jesús Francos Sánchez

D. Jesús Francos Sánchez

Grupo político: PP

Contactar
D. Juan Carlos Portos Bra

D. Juan Carlos Portos Bra

Grupo político: PP

Contactar
Enrique Astray Otero

Enrique Astray Otero

Grupo político: PSdeG-PSOE

Aurelio Garea Portos

Aurelio Garea Portos

Grupo político: PSdeG-PSOE

Manuel Míguez Villaverde

Manuel Míguez Villaverde

Grupo político: BNG