Sesión plenaria ordinaria do 8 de xullo de 2022

Sesión plenaria ordinaria do 13 de maio de 2022

Sesión Plenaria Ordinaria do 11 de marzo de 2022

Pleno Extraordinario do 4 de febreiro de 2022

Pleno Ordinario de Xaneiro de 2022

Sesión plenaria extraordinaria e urxente

Pleno Extraordinario do 26 de novembro de 2021

Pleno Ordinario de setembro de 2021