Dende o departamento de cultura tamén se brinda apoio e asesoramento ás asociación municipais, tanto na tramitación, solicitude e xustificación de subvencións das distintas administración públicas como noutros trámites realizados coa Deputación, a Xunta de Galicia e o concello de Frades, tales como cambios de Xunta Directiva, disolución, modificación de estatutos, etc.