Programa de alimentos para as familias mais desfavorecidas en colaboración con Cruz Roja que consiste no reparto de paquetes de alimentos en varias fases ó longo do ano.

Poderán presentar solicitude as persoas individuais ou unidades de convivencia empadroados e que teñan convivencia efectiva no mesmo domicilio, sempre e cando non dispoñan dos ingresos suficientes para a cobertura desta necesidade básica.

Documentación

  • Copia do DNI de todos os convivintes.
  • Xustificante de ingresos de todos os membros da unidade de convivencia