D. Roberto Rey Martínez

D. Roberto Rey Martínez

Alcalde. Urbanismo, Comunicación, Réxime Interior, Persoal, Dinamización Demográfica e Relacións Veciñais.

Grupo político: PP

Contactar
Dna. María Ángeles Álvarez Carro

Dna. María Ángeles Álvarez Carro

Concellería de Benestar Social, Muller, Igualdade, Conciliación e Atención ao Menor

Grupo político: PP

Contactar
D. Jesús Miguel Prado Cea

D. Jesús Miguel Prado Cea

Concellería de Promoción Económica, Promoción Industrial, Medio Ambiente, Emprego e Formación

Grupo político: PP

Contactar
D. Jesús Francos Sánchez

D. Jesús Francos Sánchez

Concellería de Maiores, Feiras e Mercados, Turismo e Piscina Municipal

Grupo político: PP

Contactar
D. Óscar Botana Rúa

D. Óscar Botana Rúa

Concellería de Novas Tecnoloxías, Alumeado Público e Aforro Enerxético

Grupo político: PP

Contactar
D. Manuel Ferreiro Marzoa

D. Manuel Ferreiro Marzoa

Concellería de Economía e Facenda, Ensino, Sanidade, Medio Rural, Limpeza Viaria, Infraestructuras, Servizos e Obras

Grupo político: PP

Contactar
D. Juan Carlos Portos Bra

D. Juan Carlos Portos Bra

Concellería de Cultura, Deportes, Patrimonio e Xuventurde

Grupo político: PP

Contactar
Enrique Astray Otero

Enrique Astray Otero

Voceiro

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar
José Luís Pereira Bao

José Luís Pereira Bao

1º Suplente

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar
Aurelio Garea Portos

Aurelio Garea Portos

2º Suplente

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar
Manuel Míguez Villaverde

Manuel Míguez Villaverde

Voceiro

Grupo político: BNG

Contactar