Co obxecto de favorecer a escolarización pública en familias con menos recursos económicos do concello, convócanse anualmente axudas para o material escolar (infantil, primaria ou secundaria) e para o transporte escolar (bacharelato ou formación profesional grao medio).

Documentación

  • Copia dos DNI de todos o membros da unidade familiar.
  • Resgardo da matrícula do centro no que está a cursar o presente curso académico.
  • Xustificantes de ingresos dos membros da unidade familiar.