Concederáselle ás persoas con graves problemas de mobilidade que teñan recoñecida a imposibilidade de uso do transporte público polos equipos de valoración e orientación (EVO)

Caducará ós 10 anos da súa concesión no caso de que a cualificación de discapacidade sexa permanente, e no caso de que esta sexa provisional caducará cando transcorra o prazo que indique.

Documentación

  • Copia do DNI
  • Copia do certificado de discapacidade