Sesión plenaria ordinaria do 13 de maio de 2022

Sesión Plenaria Ordinaria do 11 de marzo de 2022

Pleno Extraordinario do 4 de febreiro de 2022

Pleno Ordinario de Xaneiro de 2022