Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación...

Sesión plenaria ordinaria do 9 de setembro de...

Sesión plenaria ordinaria do 13 de maio de 2022

Sesión Plenaria Ordinaria do 11 de marzo de 2022