Sesión plenaria extraordinaria e urxente

Pleno Extraordinario do 26 de novembro de 2021

Pleno Ordinario de setembro de 2021