O Concello de Frades celebrará mañá venres 8 de xullo, ás 13:30 horas, a súa sesión plenaria ordinaria do mes de xullo, que se desenvolverá no salón de plenos de acordo coa seguinte Orde do Día:

  1. Aprobación da acta do pleno anterior
  2. Dación de conta de Decretos
  3. Mocións
  4. Informes
  5. Rogos e preguntas