spacer
O Concello de Frades foi beneficiario dunha axuda de case 360.000 euros do IDAE para actuacións de aforro enerxético no alumeado público

O Concello de Frades vén de ser beneficiario dunha subvención para o proxecto denominado "Actuacións de aforro enerxético no alumeado eléctrico do Concello de Frades". Este proxecto era de 449.708,60 euros,dos que o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) subvencionou 359.766,88 euros. O proxecto adxudicouse á emprea Tecnored SA (A15035413) por importe de 3888.652 euros e esta rematado.

A actuación levouse a cabo en 863 puntos de luz existentes no municipio, substituíndo as actuais luminarias (principalmente VSAP e halogenuros metálicos) por luminarias LED más eficientes e actuando en 34 centros de mando existentes para adaptalos á normativa vixente.

Como consecuencia do proceso de licitación, substituíronse 80 puntos de luz coas luminarias ofertadas a maiores polo contratista da obra. Facendo un total de 942 unidades modificadas nesta actuación.

A inicativa inclúe para cada centro de mando seleccionado a substitución das luminarias existentes por outras tipo LED e a renovación dos centros de mando actuais.

Potencia instalada inicial (kW) 101,88
Potencia instalada final (kW) 35,18
Reducción de potencia instalada (%) 62%

 

Consumo anual de electricidade da instalación inicial (kWh/año) 453.766,75
Consumo anual de electricidade da instalación final (kWh/año) 112.742,29
Reducción de consumo de energía eléctrica (%) 75%
Calificación enerxética da nova instalación A

 

Calificación enerxética da nova instalación A

 

O Concello de Frades foi beneficiario dunha axuda de case 360.000 euros do IDAE para actuacións de aforro enerxético no alumeado público